O mnie

O mnie

W 2009 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia hiszpańska (specjalność tłumaczeniowo-komunikacyjna) na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaś rok później Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ w Krakowie. Ponadto w toku studiów filologicznych uczyłam się języka portugalskiego. Chcąc pogłębić jego znajomość, w roku 2008 odbyłam półroczne stypendium na Uniwersytecie w Coimbrze (Portugalia) w ramach programu ERASMUS. Posiadam również certyfikat Certificate in Advanced English (CAE) z najwyższą oceną.

Tłumaczeniem zajmuję się zawodowo od 2009 roku. Jako etatowy tłumacz języka hiszpańskiego w strukturach wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa budowlanego o zasięgu międzynarodowym zdobyłam bezcenne doświadczenie w zakresie tłumaczenia tekstów technicznych. Codzienna styczność ze światem budownictwa umożliwiła mi zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej, m.in. w zakresie przepisów prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych czy prawa wodnego, oraz pozwoliła z bliska poznać rozmaite rozwiązania technologiczne.

Przetłumaczyłam setki stron specyfikacji technicznych drogowych, mostowych, hydrotechnicznych, Programów Funkcjonalno-Użytkowych, SIWZ, pism roszczeniowych i warunków kontraktowych opartych na warunkach FIDIC (czerwona i żółta książka), opisów wymagań dla robót, umów o podwykonawstwo i umów dostawy.  Posiadam także bogate doświadczenie w zakresie tłumaczeń ustnych podczas negocjacji handlowych, spotkań inwestorskich, inspekcji odbiorowych, narad koordynacyjnych i technicznych, jak również szkoleń firmowych.

Poza tłumaczeniami dla sektora budownictwa wykonuję także tłumaczenia z innych dziedzin specjalistycznych (prawo, medycyna, ekonomia, nauka, technologie informacyjne). Ponadto od kilku lat biorę udział w projektach tłumaczeniowych wspomagających prace translatorskie na rzecz rozmaitych instytucji unijnych, co umożliwiło mi dogłębne poznanie mechanizmów funkcjonowania poszczególnych struktur i podmiotów UE oraz zgromadzenie obszernej bazy terminologicznej. Odbyłam również pięciomiesięczny staż w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Pisemnych w Luksemburgu.

Wybierając moje usługi, mogą Państwo być pewni nie tylko najwyższej jakości wykonywanych tłumaczeń, ale również ścisłej precyzji terminologicznej.