Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adentro Translations Marta Masłowska, tel. (0048) 609 439 724, e-mail:  office@adentro-translations.com, NIP 9591732543, REGON 361036863;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, jak również obsługi zapytań i wyceny usług tłumaczeniowych jako czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Marta Masłowska;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 24 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usługi tłumaczeniowej bądź podjęcia czynności poprzedzających jej zawarcie;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.