Usługi

Poznaj moje usługi

Tłumaczenia pisemne wykonywane są przy użyciu specjalistycznych narzędzi tłumaczeniowych (SDL Trados Studio, MemoQ, Xbench), co umożliwia skrócenie czasu realizacji i efektywne zarządzanie bazą terminologiczną.

Zapewniam indywidualne podejście do każdego zlecenia, elastyczność i profesjonalizm przy jednoczesnym dotrzymaniu nawet najbardziej rygorystycznych terminów, a także ścisłą poufność w zakresie powierzonych mi dokumentów i informacji.

Tłumaczenia pisemne

Specyfikacje
Umowy
Instrukcje
Materiały marketingowe
… i inne

Tłumaczenia ustne

Negocjacje
Spotkania
Targi
Szkolenia
… i inne

Hiszpański

hiszpański – polski
polski – hiszpański
hiszpański – angielski
angielski – hiszpański
portugalski – hiszpański

Angielski

angielski – polski
polski – angielski
angielski – hiszpański
hiszpański – angielski
portugalski – angielski

Portugalski

portugalski – polski
portugalski – angielski
portugalski – hiszpański

Polski

hiszpański – polski
polski – hiszpański
angielski – polski
polski – angielski
portugalski – polski